Discussion:
These are good phrases...
(too old to reply)
n***@yahoo.com
2013-10-26 05:35:13 UTC
Permalink
Raw Message
n***@yahoo.com
2013-10-26 05:55:02 UTC
Permalink
Raw Message
ຮັກເມັຽເສັຽໝູ່ ຮັກໝູ່ເສັຽເມັຽ ເອົາໝູ່ມາເຮັດເມັຽ ໄດ້ທັງເມັຽໄດ້ທັງໝູ່...

ຢືມມາຈາກ FB
n***@yahoo.com
2013-10-26 08:33:34 UTC
Permalink
Raw Message
n***@yahoo.com
2013-10-27 03:23:30 UTC
Permalink
Raw Message
n***@yahoo.com
2013-10-29 02:48:37 UTC
Permalink
Raw Message
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ມັນມີເວລາຂອງມັນ ການຄອຍຖ້າກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ວັນນຶ່ງມັນກໍຕ້ອງໝົດເວລາ...
n***@yahoo.com
2013-10-30 03:26:21 UTC
Permalink
Raw Message
n***@yahoo.com
2013-10-31 03:18:27 UTC
Permalink
Raw Message
ນານມາແລ້ວ: ຮັກແທ້ແມ້ກິນເຂົ້າກັບເກືອກໍຍອມ
ຕໍ່ໆມາ: ຮັກແທ້ແພ້ເງິນຕາ
ມໍ່ໆນີ້: ຮັກແທ້ແພ້ລະຍະທາງ
ປັດຈຸບັນ: ຮັກແທ້ແພ້ລົດແຄ
n***@yahoo.com
2013-11-01 04:11:25 UTC
Permalink
Raw Message
pheejhmoo เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2013-11-01 15:41:50 UTC
Permalink
Raw Message
ເຈັບແລ້ວຈຳຄືຄົນ ເຈັບແລ້ວທົນຄືຄວາຍ...
how do you know the buffalo will tolerate more pain and how human will remember the pain better than any other type of animals? if the phrase is true than GREA
n***@yahoo.com
2013-11-02 01:39:05 UTC
Permalink
Raw Message
Pheephmoo...Just the saying of many people...
Post by pheejhmoo เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
ເຈັບແລ້ວຈຳຄືຄົນ ເຈັບແລ້ວທົນຄືຄວາຍ...
how do you know the buffalo will tolerate more pain and how human will remember the pain better than any other type of a
n***@yahoo.com
2013-11-02 01:39:46 UTC
Permalink
Raw Message
Live by the sword die by the sword.
n***@yahoo.com
2013-11-02 12:25:10 UTC
Permalink
Raw Message
ຕົ້ນໄມ້ຟັນແລ້ວລົ້ມ ແຕ່ ຄົນລົ້ມແລ້ວຟັນ
ຕູ້ເຢັນສຽບແລ້ວແຂງ ແຕ່ ຄົນແຂງແລ້ວຄ່ອຍສຽບ
ນົມກ່ອງແທງແລ້ວດູດ ແຕ່ ຄົນດູດແລ້ວຄ່ອຍແທງ


Reru
n***@yahoo.com
2013-11-03 08:05:27 UTC
Permalink
Raw Message
ຮຽນດີແມ່ຮັກ ຮຽນຮັກແມ່ຕີ ຮຽນບໍ່ດີແມ່ຕົບ ຮຽນບໍ່ຈົບສະຫລົບຄາຕີນ
n***@yahoo.com
2013-11-04 07:15:52 UTC
Permalink
Raw Message
ເວລາຮັກໃຜ ກໍຢ່າຫລັບຫູຫລັບຕາຮັກ ເພາະເວລາອົກຫັກ ຈະຫາທາງອອກເປັ
n***@yahoo.com
2013-11-05 03:27:37 UTC
Permalink
Raw Message
n***@yahoo.com
2013-11-05 07:44:08 UTC
Permalink
Raw Message
ແຕ່ກ່ອນ: ຍອມເສັຽຄຳເທົ່າຫົວ ແຕ່ບໍ່ຍອມເສັຽຜົວໃຫ້ໃຜ
ດຽວນີ້: ຍອມເສັຽຄຳເທົ່າຫົວ ເອົາຜ
n***@yahoo.com
2013-11-06 05:48:40 UTC
Permalink
Raw Message
อย่าเป็นคนเก่งที่แล้งน้ำใจ แต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว.
n***@yahoo.com
2013-11-07 03:06:51 UTC
Permalink
Raw Message
ຕ່າງຄົນຕ່າງຄວາມຄິດຕ່າງຈິດຕ່າງໃຈ ຢ່່າດູຖູກຄວາມຄິດໃຜ ຖ້າຄວາມຄິດຂອງເຂົາບໍ່ຕົງກັບ
nottooyou...@yahoo.com
2013-11-07 08:21:57 UTC
Permalink
Raw Message
ຕ່າງຄົນຕ່າງຄວາມຄິດຕ່າງຈິດຕ່າງໃຈ ຢ່່າດູຖູກຄວາມຄິດໃຜ ຖ້າຄວາມຄິດຂອງເຂົາບໍ່ຕົງກັບຄວາມຄິດເຮົາ...
These are SHITTY quotes by ບັກເຕັ້ຽປາກໝາໂຣກຈິດ ປັນຍາອ່ອນNyt
nottooyou...@yahoo.com
2013-11-07 08:15:20 UTC
Permalink
Raw Message
"ບັກຮູຂີ້" by ທ້າວໄຂ່ມື
Loading...