Discussion:
SOH: Happy Valentine's Day! ຮັກນຶ່ງດຽວກາລະນານ
(too old to reply)
s***@gmail.com
2016-02-10 17:36:52 UTC
Permalink
Raw Message
CASALAO
2016-02-10 17:48:06 UTC
Permalink
Raw Message
ຂໍຮັກຮຽນຈົ່ງສຸກປອງ ໄຮ້ສອງປອງທີ່
ແມ່ນຮັກຮຽນ ຫຼື ຮັກຮຽມ?<<<
ຂໍຮຽນພົບຮັກດຽວນີ້ ຊຸວັນຮັກນັ້ນນຶ່ງດຽວ ກາລະະນານ
ຈຸດອາວະສານສຸດຊຽ້ງ ສຽງນີ້ຮັກດຽວແທ້ແນ່ທີ່ໃຈ ຮຽນແລ້ວ.
ແມ່ນຮຽນແລ້ວ
CASALAO
2016-02-11 23:32:45 UTC
Permalink
Raw Message
ອ້າວ... ສຸລິເລັກ... ໄປໃສແລ້ວ? ໜີປະກັນໄວແທ້?

ໜ້າສົນໃຈ GOOGLE TRANSLATE. ຂ້ອຍລອງຕີ ໃຫ້ມັນແປຈາກອັງກິດ ເປັນລາວ ກໍໄດ້ເຫັນວ່າມັນກໍແປໄດ້ ສົມມາພາຄວນ ແຕ່ກໍຍັງຕ້ອງ ໄດ້
CASALAO
2016-02-11 23:49:47 UTC
Permalink
Raw Message
anyways, happy valentine's to all SCLers out there especially those who still hang around after all these years...

Loading...